Giải pháp hội nghị truyền hình

Giải pháp hội nghị truyền hình

  • Hội nghị truyền hình 2 điểm cầu : Giúp 2 điểm cầu có thể nhìn và nghe thấy nhau, trao đổi tin nhắn, dữ liệu và liên kết website…
  • Hội nghị truyền hình tập trung : Mọi điểm cầu đều nghe và nhìn thấy chủ tọa.Chủ tọa có thể nghe và nhìn thấy mọi người, trao đổi thông tin, dữ liệu.Thích hợp cho đào tạo trực tuyến.
  • Hội nghị truyền hình đa điểm : Tất cả các điểm cầu (các user) đều có quyền nghe, nhìn và trình bày như nhau.

Hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình là một hệ thống thiết bị điện tử (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) sử dụng công nghệ kỹ thuật số, nén (coder/decoder) âm thanh và video trong thời gian thực. Giải pháp hội nghị truyền hình dựa trên công nghệ IP với sự hỗ trợ nhiều giao thức (H.320, H.323, SIP, SCCP) cho phép triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình tiên tiến nhưng vẫn tận dụng được cơ sở hạ tầng có sẵn.