TP.HCM: Cần gần 3 triệu tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng

16 Tháng Mười Một, 2018 Khánh Nguyễn 6 Lượt xem

Mới đây, UBND TP.HCM vừa đề ra các giải pháp nhằm huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2022.
Hàng loạt dự án đầu tư công sai phạm ngay từ khâu ký duyệt / Hơn 50 triệu thuê bao 11 số của Vina, Mobi, Viettel đã “biến hình” ra sao?

Dự tính, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố trong giai đoạn này cần huy động khoảng 2,8 triệu tỷ đồng. Theo UBND TP.HCM, để có được nguồn kinh phí này, thành phố phải huy động tối đa nguồn vốn ngân sách TP và các nguồn vốn huy động từ ngân sách trung ương. Cụ thể, gồm nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng như từ thu thuế, phí và lệ phí.

TP.HCM đang đề ra các giải pháp nhằm huy động gần 3 triệu tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng trong 4 năm tới (ảnh: TL)

Theo báo cáo từ UBND TP. HCM, nơi này phấn đấu thu tổng nguồn vốn ngân sách đạt khoảng 219.351 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Cuối cùng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp được khoảng 575.442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,1%.

Anh Thư