Hình ảnh triển khai hội nghị truyền hình tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.3.

LIOCGI 18
Hệ thống sử dụng camera PTZ Cycam 700.
LIOCGI 18

LIOCGI 18
Tags:Hình ảnh triển khai hội nghị truyền hình tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.3, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.3, hội nghị truyền hình, LIOCGI 18.3
Back to top